Ξένες Γλώσσες Paneuropia

home01 «Μιλάω Ισπανικά στο Θεό, Ιταλικά στις γυναίκες, Γαλλικά στους άντρες και Γερμανικά στο άλογό μου». Τάδε έφη Κάρολος Ε` (1500-1558) αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Οι γλωσσικές επιλογές επικοινωνίας του αυτοκράτορα ίσως συνέβαλλαν ώστε να δημιουργηθούν κάποια κλισέ της εποχής. Υπήρχε η άποψη ότι η Ισπανική γλώσσα ήταν η κατάλληλη γλώσσα για να επικοινωνήσουμε με τον Θεό (βλέπε Ιερά Εξέταση), η Ιταλική γλώσσα λόγω της μουσικότητας της ήταν η γλώσσα του έρωτα, ενώ η Γαλλική γλώσσα εθεωρείτο η γλώσσα της διπλωματίας. Τέλος η Γερμανική γλώσσα λόγω της τραχύτητάς της ήταν η κατάλληλη γλώσσα για να δίνουμε διαταγές.

Από το παρελθόν λοιπόν υπήρχε η δυνατότητα και η ανάγκη να επικοινωνούμε σε περισσότερες από μια γλώσσες. Η επιλογή της γλώσσας επικοινωνίας είχε να κάνει με το περιεχόμενο του λόγου και φυσικά με το πνευματικό και κοινωνικό status του χρήστη. Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούσε υψηλό δείκτη μόρφωσης και γενικά δείκτη πνευματικής καλλιέργειας.

Περισσότερα